Geçmiş Etkinlik: Bugün, Toplum ve Müzik Tartışmalar Zinciri

Kadıköy Belediyesi desteğiyle Caddebostan Kültür Merkezi ve Süreyya Operası'nda gerçekleşen etkinlikler zinciri, 5.yılında...

 

            İçinde bulunduğumuz süreçte, ülkemizde toplumsal anlamda gözlenen kabuk değiştirmede müziğin önemi büyüktür. İşlevsel olarak değerlendirilmediği takdirde müziğin yarar sağlamadığı anlaşılmaktadır.           

Ülkemizde müzikbilimin kurumsal olarak yapılanmasının olgunlaştığı günümüzde, üretime dair çalışmalarda, analiz ve araştırma çalışmalarının kısıtlılığı ve topluma fayda sağlayacak geri dönüşüme ulaşamadığı gözlenmektedir.

Nota analizleri ve tarihsel çalışmaların dışında; müziğin sosyolojik, antropolojik, psikolojik yanıyla ilgilenmesi gereken müzikbilimcilerin, bu zemine yaklaşmasının zaman alacağı görülmektedir. Sosyalbilimler zemininde üretime geçerek toplum ve ilgili birimlere fayda sağlaması arzu edilen müzikbilim çalışmaları için; uzak kalınan iki noktayla ilgili bir bilimsel etkinlik düzenlenmesi hedeflenmektedir: "Bugün" ve "Toplum".

Farklı günlerde bir kültür merkezinde gerçekleşecek ve izleyicilerin de katılabileceği etkinlikte, "hazırlıklı tartışma zemini" oluşması amaç edinilmektedir.

"O günün toplumunun tercih ettiği müzik için" sağlıklı zemin oluşturmak için görüler ve teoremlerin geliştirilmesinin arzu edildiği etkinlikte, ulaşılan sonuçlar ve müzikbilimciler ile diğer sosyalbilim dallarındaki meslektaşları arasında başlayacak koordinasyon; ortak hareket etme zeminini de sağlayacaktır.

 

KİMLER, NASIL KATILABİLİR?

Etkinliğe müzikoloji, etnomüzikoloji, müzik, antropoloji, sosyoloji, felsefe, psikoloji, iletişim, felsefe, tarih, eğitim, edebiyat, sinema, resim, heykel, mimar, reklâm, grafik, tasarım, insan kaynakları, ilahiyat, arkeoloji, gazetecilik, yayıncılık, vb. gibi dallardan katılım olabilecektir. Katılım için asıl gerekli olan ise; bir "tartışma için konu" önermektir. Bu önerme; yazılı olarak verilmelidir. "Neden önerildiği", "Önerilen tartışmaya esas olan konunun nitelikleri", "çözüm için öneriler" gibi başlıklar altına açıklamalar yazılmalıdır. Metnin uzunluk ya da kısalık limiti bulunmamaktadır. Esas olan; tartışma önerisi edilen konunun iyi ifade edilmesidir.

 

KATILIMCILAR NASIL SEÇİLECEK, OTURUM NE ŞEKİLDE GERÇEKLEŞECEK?

Etkinlikle ilgili bir bilim kurulu ve bir düzenleme kurulu oluşacaktır. Düzenleme kuruluna gönüllü olarak katılmak için de başvurular kabul edilecektir.

            Gönderilen tartışma önerileri; teşkil edilecek bilim kurulu tarafından değerlendirilecektir. Tartışmaya değer öneriler tasnif altına alınacak ve benzer, bağlantılı ya da yakın konulu tartışmalar aynı etkinlik içinde planlanacaktır. Bilim Kurulu, tartışma önerileri üzerinde öngörüşmeler yapabilecek ve tartışma zeminin sağlıklı biçimde oluşturulması anlamında metin ile konuya dair önerilerini paylaşabilecektir. Bu aşamalardan sonra kabul edilen tartışma önerileri, diğer katılımcılara da etkinlikten en az 15 gün önce gönderilerek hazırlıklı gelmeleri sağlanacaktır. Bu noktada esas olan; benzer nitelikli tartışma konularının tüm oturum katılımcıları tarafından çalışılıp tartışılmasıdır. Oturumlar; bilim kurulunun uygun gördüğü başkanlarca yönetilecektir.

Etkinliklerden önce tüm katılımcıların gönderdiği tartışma önerileri, son halleri ile ya çoğaltılarak dağıtılacak ya etkinliğin gerçekleştiği mekânda yansı cihazı ile duyurma ya da metin okuma gibi şekillerle izleyicilerin dikkatine sunulacaktır.

Etkinlik mekânı belli olmuştur. İstanbul'da bir kültür merkezidir. İlk tartışma toplantısı; 22 Mart 2008 tarihinde gerçekleşecek olup, katılımcıların tartışma öneri metinleri, yer ve saat bilgileri e-posta ile duyurulacaktır.

 

SONUÇ

Oturum raportörleri vasıtasıyla alınmış notlar etkinlik sonunda okunarak karşılaştırma yapılacaktır. Doğruluğu teyit edildikten sonra sonuç bildirgeleri; yerel ve ulusal yayın kuruluşları ile arzu eden ilgililere internet marifetiyle dağıtılacaktır.

Günümüz müzik ortamının bilinçle yönlendirilmesiyle toplumun sağlığının olumlu yönde gelişmesini, bunun için müzikbilimcilerle sosyalbilimciler arasında ortaklık sağlamayı hedeflemekteyiz. Sanırız buna ihtiyaç var! Siz ne dersiniz?

İlginiz için şimdiden teşekkür ederiz.

 

Düzenleme Kurulu adına Ersin Antep

 

Müracaat ve iletişim:

Başvuru Adresi: bilgi@muzikoloji.org

Web Adresi: www.muzikoloji.org

 

ÖRNEK TARTIŞMA ÖNERİSİ

Konu ve Problem…

Müzik alanında insanlar kalitesiz birçok yapımla karşılaşmaktadır. Bu tür durumda Devlet müdahalesi; sansür anlamına gelecektir. Eleştiri mekanizmasının gelişmesi çözüm olabilecektir. Ancak; bu durumda da eleştiriye yazılı ve görsel yayınların yer ayırması gerekmektedir. Bu türde yayıncılar; hedef kitleye hitap edebilecek, sıkmayacak, uzun soluklu ve ilgi çekecek içerik sahibi olmadığı takdirde projeleri uygulamak istememektedir.

 

Çözüm Yerine…

Yayıncılar ile bir araya gelinebilecek toplantılar ya da yayıncıların davet edileceği bilimsel etkinlikler düzenlenmelidir. Yetkili kişilere bu vesilelerle konunun vahameti anlatılmalıdır.

 

Düzenleme Kurulu:

Ersin Antep, Bora Bilgin, Yusuf Kocakaplan, Pınar Özcan Antep, Duygu Uzlar, Yunus Emre İçigen, Hakan Güvençli, Sedat Çolak, Aslınaz Duran

Bu bir "Müzikoloji Platformu Bir Şey Yapmalı Projesidir…"


Bugün, Toplum ve Müzik-20 (23 Mart 2013)

Söyleşi: "Toplum ve Müzik Eğitimi"


Bugün, Toplum ve Müzik-19 (26 Ocak 2013)

Söyleşi: "Arabesk Sonrası"


Bugün, Toplum ve Müzik-18 (22 Aralık 2012)

Dinleti: "Genç Bestecilerden 'Genç' Eserler" - Söyleşi: "Besteciler, Orkestra Şefleri ve Müzikologlar Buluşuyor"


Bugün, Toplum ve Müzik-17 (20 Ekim 2012)

Panel: "Türk Beşleri'nden Ulvi Cemal Erkin'in Ardından 40 Yıl"


Bugün, Toplum ve Müzik-16 (24 Mart 2012)

Panel: "21.Yüzyılda Türkiye'de Halk Müziği"


Bugün, Toplum ve Müzik-15 (17 Ocak 2012)

Söyleşi: "Günlük Hayatta Müziği Nasıl Kullanabiliriz?"


Bugün, Toplum ve Müzik-14 (24 Aralık 2011)

Panel: "Müzik Sosyolojisi; Müziğin Sosyolojisi, Türkiye'de Müziğin Toplumsal Anlamları"


Bugün, Toplum ve Müzik-13 (26 Kasım 2011)

Panel: "STK Eliyle Müzik Eğitimi"


Bugün, Toplum ve Müzik-12 (9 Ekim 2011)

Panel: "Türk Marşı Varsa; Sayende: Halit Recep Arman"


Bugün, Toplum ve Müzik-11 (29 Mayıs 2011)

Panel: "1921'den 2011'e: Müzik Safahatimizin Bugünü-Yarını"


Bugün, Toplum ve Müzik-10 (29 Mayıs 2010)

Çalıştay: "Ulusal Müzik ve Müzikoloji Çalıştayı"


Bugün, Toplum ve Müzik-9 (3 Nisan 2010)

Panel: "Müzik Eleştir-ici/isi"


Bugün, Toplum ve Müzik-8 (27 Şubat 2010)

Panel: "Medyanın Kültürel Tüketimi ve Müzik"


Bugün, Toplum ve Müzik-7 (11 Nisan 2009)

Panel: Bürokraside Müzik


Bugün, Toplum ve Müzik-6 (14 Mart 2009)

Tanım Toplantısı: NEDİR? : "İyi Müzik, Kaliteli Müzik, Ciddi Müzik, Nitelikli Müzik"


Bugün, Toplum ve Müzik-5 (17 Ocak 2009)

Panel-Seminer: Basında Müzik-Müzikbilim ve Medya


Bugün, Toplum ve Müzik-4 (20 Eylül 2008)

Kolokyum


Bugün, Toplum ve Müzik-3 (24 Mayıs 2008)

Panel ve Dinleti


Bugün, Toplum ve Müzik-2 (19 Nisan 2008)

Panel ve Dinleti


Bugün, Toplum ve Müzik-1 (22 Mart 2008)

Panel ve Dinleti


Size Ne; Konservatuarlılar İşsiz Kaldıysa?

Müzikoloji Platformu'nun düzenlediği 27 Nisan tarihli Bugün, Toplum ve Müzik-21 üst başlıklı "İşsiz Konservatuar Mezunları" söyleşisi; Caddebostan Kültür Merkezi'nde...