Bugün, Toplum ve Müzik-18 (22 Aralık 2012)

Dinleti: "Genç Bestecilerden 'Genç' Eserler" - Söyleşi: "Besteciler, Orkestra Şefleri ve Müzikologlar Buluşuyor"

"BUGÜN, TOPLUM VE MÜZİK"

Bugünün Toplumuna Sağlıklı Müzik

MÜZİKOLOJİ PLATFORMU-BESOM İŞBİRLİĞİ VE KADIKÖY BELEDİYESİ DESTEĞİYLE...

 

 

" BUGÜN, TOPLUM VE MÜZİK " TARTIŞMA ZİNCİRİ - 18

22 Aralık 2012 Cumartesi / Saat: 15.00

Caddebostan Kültür Merkezi A Salonu

 

 

/// DİNLETİ ///

TEMPESTA QUARTET

Banu Selin Aşan, 1.Keman / Hakan Güven, 2.Keman / Emre Akman, Viyola / Seren Karabey, Viyolonsel

 

"Genç Bestecilerden 'Genç' Eserler

 

Can Dedeoğlu                                         "saki'n" (İstanbul'da ilk seslendirme)

Uğur Çerkezoğlu                   "Arasa Meydanı" (Dünya'da ilk seslendirme)          

 

 

/// SÖYLEŞİ ///

"Besteciler, Orkestra Şefleri ve Müzikologlar Buluşuyor"

Hasan Uçarsu / Özkan Manav / Turgut Pöğün / Ersin Antep

 

 

22 Aralık 2012 Cumartesi / Saat: 15.00 / Caddebostan Kültür Merkezi A Salonu

 

 

Merkezi Ankara'da bulunan Besteciler, Orkestra Şefleri ve Müzikologlar Birliği'nin (BESOM); İstanbul'daki çalışma alanlarını, olanaklar ile fırsatlarını irdeleyerek gelişmesini, dolayısıyla toplumun müzik beğenisi ve kültürü hakkında nasıl faydalı olacağı sorgulanacak. Uzman olarak topluma bilgiyi aktarmada nasıl bir yol uygulanacağı araştırılacak. BESOM İstanbul'un yapılanma süreci irdelenecek.

 

 

 

 

 

 

 Ayrıntılı bilgi için; bilgi@muzikoloji.org

 

Facebook Sayfaları:

http://www.facebook.com/events/129473097206693/

http://www.facebook.com/events/298714013580437/

 

"Şikayet edenler, evinin önünü süpürmeye başlamadıkça; bütün şehir temizlenemez!" E.A

 

 

Düzenleme Kurulu:

Ersin Antep, Bora Bilgin, Yunus Emre İçigen, Duygu Uzlar İçigen, Yusuf Kocakaplan, Sedat Çolak, Aslınaz Duran

 

 

 

 İYİ MÜZİK İÇİN BESTECİ SEFERBERLİĞİ

 

"HER ŞEY İYİ MÜZİK İÇİN"

 

 

"Eğlence" sınıflandırmasıyla hakkı yenilen "Müzik" için, İstanbul'un bestecileri, şefleri ve müzikologları bir araya gelerek seferberlik ilan ediyor! "Her şey iyi müzik için!" düsturuyla Caddebostan Kültür Merkezi A Salonu'nda 22 Aralık'ta gerçekleşecek toplantıya, birçok müzik insanı katılıyor. Toplum için yararlı olmak, iyi müzik üretmek, her kesime faydalandırmak, vb. gibi amaçların ne şekilde ve hangi yollarla uygulanacağının araştırılacağı, planlamalar yapılacağı ve özellikle halkın beklentisinin ne olduğunun kavranması için toplantı, hayli önem taşıyor. Medyaya dair uygulamaya alınacak "uzman görüşü" hizmetinin de kapsamı, toplantı sayesinde netlik kazanıyor. "Bugün, Toplum ve Müzik" tartışmalar zinciri bünyesinde Müzikoloji Platformu ve BESOM'un birlikte düzenlediği, Kadıköy Belediyesi'nin katkı verdiği etkinliğe; BESOM İstanbul Komisyonu üyeleri olan Turgut Pöğün, Hasan Uçarsu ve Özkan Manav ile Ersin Antep iştirak ediyor. Her etkinliğin başında iki genç bestecinin yeni eserlerine yer verilecek olan toplantıların ilkinde Tempesta Quartet* "Genç Bestecilerden 'Genç' Eserler" başlıklı dinletide; Bilgi Üniversitesi Bestecilik Öğrencisi Can Dedeoğlu'nun "saki'n" ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bestecilik Öğrencisi Uğur Çerkezoğlu'nun "Arasa Meydanı"(dünyada ilk seslendirme) adlı yapıtlarını dinleyiciye sunuyor.

 

Besteciler, Orkestra Şefleri ve Müzikologlar, "iyi müzik" için hangi adımlar atılmasını kararlaştıracak. Adeta "iyi müzik için seferberlik" ilan edilecek. Toplum genelinde üretilen müziklere dair eleştirilerden hareketle BESOM İstanbul, uzmanları sayesinde bilgi verme hizmetine de başlayacak. Medya kuruluşlarının müzik konusundaki görüş ihtiyaçlarını dair hizmetle, doğru bilginin topluma dolaysız iletilmesi hedeflenecek. Ayrıca BESOM'un ana prensipleri çerçevesinde, bestecilerin, orkestra şeflerinin, müzikologların ve bu meslek adaylarının çalışma olanaklarının geliştirilmesine yönelik de planlamalar yapılacak.

 

2005 yılında Muammer Sun'un önderliğinde oluşturulmuş bir girişimciler kurulu tarafından kuruluş çalışmalarına başlanan Besteciler, Orkestra Şefleri ve Müzikologlar Birliği(BESOM), 2006 Şubat'ında; Gürer Aykal, Rengim Gökmen, Turgay Erdener, Nejat Başeğmezler, Ertuğrul Bayraktar, Ersin Antep, Özkan Manav, Hasan Uçarsu, İlteriş Sun, Metin Munzur, Levent Kuterdem ve Arda Erdem'den oluşan kurucu üyeler tarafından kuruldu. Bu isimlerin yanında Fazıl Say, Naci Özgüç, Orhan Şallıel, Ahmet Say, Şefik Kahramankaptan, Orhun Orhon gibi önemli müzik insanlarının üye olduğu BESOM'un başkanlık görevini halen Ersin Onay yürütmektedir.

 

Ulusal, evrensel ve sanatsal nitelikleriyle Cumhuriyet Türkiye'sinin temsilcisi olan Çağdaş Türk Sanat Müziği'nin yeni yapıtlarla zenginleştirilmesi; kendi çeşitliliği içinde geliştirilmesi; ülkemizde ve başka ülkelerde daha çok seslendirilmesi, yaygınlaştırılması, daha etkin tanıtılması, besteleme, seslendirme, yönetme, araştırma, eğitim ve yayın alanlarında daha çok ve nitelikli sanatçı yetiştirilmesine elverişli ortam yaratılmasını sağlama; Çağdaş Türk Sanat Müziği'nin nicelik ve nitelik açısından sürekli gelişimine, toplum yaşamına kazandırılmasına, evrensel müzik dağarcığına katılmasına katkıda bulunulmasına olanak yaratılmasına dair çalışmalara sahip olan BESOM, 2012 tarihinde Müzikolog Ersin Antep(Koordinatör), Besteci Hasan Uçarsu, Besteci Özkan Manav ve Besteci Turgut Pöğün'den oluşan İstanbul Komisyonu'nu oluşturdu. İstanbul'da iyi müziğin güçlenmesi için çalışmalar yapacak olan komisyonun ilk toplantısı; 22 Aralık 2012 Cumartesi günü saat 15.00'dan itibaren Caddebostan Kültür Merkezi A Salonu'nda düzenlenecek. Pek çok değerli müzik insanının katılacağı toplantı halka açık ve ücretsiz olacak.

 

* Tempesta Quartet; Banu Selin Aşan (1.Keman), Hakan Güven (2.Keman), Emre Akman (Viyola) ve Seren Karabey (Viyolonsel) gibi değerli genç sanatçılardan oluşmuş yaylı çalgılar grubudur. BESOM İstanbul; vereceği konserden dolayı Tempesta Quartet'e teşekkür eder!

 

Besteciler, Orkestra Şefleri ve Müzikologlar Birliği (BESOM)         : www.besom.org.tr

BESOM hakkında bilgi almak için; besom@besom.org.tr ve besomder@gmail.com