Süleyman Şenel

Süleyman ŞENEL

1963 yılında İstanbul'da doğdu. Bir süre İstanbul Belediye Konservatuarı'na devam etti (1981). İTÜ Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuarı'ndan mezun olduktan sonra [1986], İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Mûsikî Ana Sanat Dalı Türk Halk Musikisi alanında "Yüksek Lisans [1988]" ve ardından; "Sanatta Yeterlik [1992]" eğitimini tamamladı.

Çok sayıda milli ve milletlerarası kongre, sempozyum, panel ve seminere bildirilerle katıldı, konferanslar verdi. Çeşitli dergi, belleten, yıllık, gazete ve ansiklopedilerde yazıları yayımlandı. Bir süre de İstanbul Radyosu'nda açıklamalı programlar hazırladı.

Trakya ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinde ve ayrıca Azerbaycan ve Kazakistan'da saha araştırmaları yaptı 1000'den fazla ezgi ve ayrıca; folklorik ve etnografik materyaller derledi. Derlediği ezgilerden 400 kadarını notaya alarak, bir kısmını yayımladı.

Süleyman Şenel, halen İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda sözleşmeli öğretim görevlisi ve Müzikoloji Bölümü Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Yayımlanmış kitapları
Trabzon Bölgesi Halk Mûsikîsine Giriş, İstanbul, 1994, Anadolu Sanat Yayınları, 315.s.,
Sadi Yaver Ataman, İstanbul, 1995, 64 s.,
Kastamonulu Aşık Yorgansız Hakkı Çavuş, İstanbul, 1997, Kastamonu Kalkınma Vakfı ve Kastamonu Kalkınma Vakfı Yakacak Pazarlama Limited Şirketi, 298 s.,
Türk İstanbul [Yazarı: Sadi Yaver Ataman/Yayına Hazırlayan: Süleyman Şenel], İstanbul, 1997, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayınları, 512 s.,
Béla Bartok Panel Bildirileri [Yayına Hazırlayan: Süleyman Şenel], İstanbul, 2000, Pan Yayıncılık,79 s.,
Cemile Cevher / Hayatı-Sanat Hayatı, İstanbul, 2000, Anadolu Sanat Yayınları, 39 s.,
Mûsikîli Arzu-Kamber Hikâyesi(Taşköprü Ağzı), İstanbul, 2002, Milenyum Yayınları, 53 s