Evren Kutlay

Dr. Evren Kutlay

 

1985-1997 yılları arası İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda sürdürdüğü yarı zamanlı piyano eğitimiyle birlikte, Almanca eğitim yapan Cağaloğlu Anadolu Lisesi ve ardından Boğaziçi Üniversitesi Matematik bölümünden mezun oldu. Amerika'da tam bursla davet edildiği University of West Georgia'da Üniversite rektörünün onur öğrencilerine verdiği İşletme dersinin ve İşletme ve Müzik bölümlerinin Araştırma görevlisi olarak çalışarak MBA(İşletme yüksek lisans) ve MM in Piano Performance(Piyano yüksek lisans) eğitimlerini birincilikle tamamladı. İşletme bölümündeki başarısı sonucu "Beta Gamma Sigma International Business Scholars" ödülüne layık görüldü. 2001'de GMTA piyano yarışmasında "Award of Excellence" ödülüyle, 2002'de MTNA "Star of the Year" ödülünü alan tek yabancı oldu. Öğrenimi boyunca ve sonrasında İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, İstanbul ve Ankara Avusturya Konsolosluğu Kültür Ofisi, Türk-Amerikan Üniversiteliler Derneği, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ile Afyon Uluslararası Klasik Müzik Festivalinde ve Georgia'da çeşitli kentlerde solo, dört el piyano ve oda müziği eserleri seslendirdi. Amerika'da düzenlenen çeşitli uluslararası konferanslara konuk konuşmacı ve WPPC Uluslararası piyano yarışmasına jüri üyesi olarak davet edildi. 2007'de İstanbul Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsünde Müzikoloji doktora çalışmalarını tamamlayan Kutlay Baydar, 2003'ten beri Koç Üniversitesinde Öğretim Üyesidir. 2003-2009 yılları arası Koç Üniversitesinin Sanat Merkezi Sevgi Gönül Oditoryumunun ilk Sanat Direktörü olarak görev yapmıştır. Düzenli verdiği solo ve oda müziği konserlerinin yanı sıra araştırma çalışmalarını "Osmanlı'da Batı Müziği" alanında sürdüren Kutlay Baydar'ın bu alandaki ulusal ve uluslararası hakemli dergilerdeki yayınları "Doğulu Kadının Batılı Yüzü. 19. yüzyıl Osmanlı Kadını ve Avrupa Müziği", "Vive La Liberte! İkinci Meşrutiyet'in Müzikal Coşkusu", "Osmanlı'da Görevli İki İtalyan Müzisyen: Giuseppe Donizetti ve Callisto Guatelli", "Osmanlı Saraylarında Konser Veren Avrupalı Müzisyenler ve Osmanlı'da Batı Müziğinin Gelişimine Katkıları" gibi başlıklar taşımaktadır. "Osmanlının Batı Müziği Serüveni" ana başlığı altında Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ve İTÜ MİAM'da (Müzik İleri Araştırmaları Merkezi) piyanoda dönemin örnek eserlerini seslendirdiği dinletili seminer dizileri, başta Koç Üniversitesi olmak üzere, birçok farklı kurumda "Osmanlı Sultanlarından Avrupa Müziği" ve "Doğunun Başkentinden Batılı Sesler: 19. yüzyıl İstanbul'unda Avrupa Müziği" temalı, açıklamalı piyano resitalleri vermiştir. Çalışmalarını konser ve yayın bağlamında aynı doğrultuda sürdüren Evren Kutlay Baydar'ın "Osmanlının Avrupalı Müzisyenleri" başlıklı kitabı Nisan 2010'da Kapı yayınlarından çıkmıştır.

 

 

(in English)

 

Dr. Evren Kutlay graduated from German teaching Cagaloglu Anatolian High school and from Bogazici University Mathematics Department while studying at Istanbul University State Conservatory Piano Department from 1985-1997. In 1999, she was invited to study with full-scholarship at University of West Georgia, where she received her MBA and her MM in Piano Performance degrees with high honor and worked as a GRA both in Business and Music departments as well as for the University President's Business class offered to honors students. During her studies in US, she was awarded the "Beta Gamma Sigma International Business Scholars Award" for her successful Business studies. In 2001, she received "Award of Excellence" at GMTA (Georgia Music Teachers Association) piano competition, and in 2002, "Star of the Year" award from MTNA (Music Teachers National Association) as the only foreigner and was invited to become a member of MTNA. During her studies and afterwards, she performed solo, four hand piano music as well as chamber music in Turkey at venues such as Istanbul University, Bogazici University, Koc University, Kocaeli University, Istanbul and Ankara Austrian Consulate Cultural Office, Turkish-American Universities Society, Kadikoy Public Education Center, and at Afyon International Classical Music Festival, and in US. She was invited to Conferences in US to present papers as well as to be a jury member at the WPPC International Piano Competition. In 2007, she completed her Ph.D. in Musicology at Istanbul University Social Sciences Institute. Since 2003, she teaches at Koc University. From 2003 to 2009 she worked as the Art Director of Sevgi Gonul Auditorium, which is the Performing Arts Center of Koc University.

In addition to her regular solo and chamber music concerts, she continues her research activities in the area of "Western Music during Ottoman Era". Some of the articles she published in nationally and internationally judged academic journals are titled as "Western Side of Eastern Woman: 19. Century Ottoman Woman and European Music", "Vive La Liberte! Musical Celebration of II. Constitution", "Two Italian Musicians at Ottoman Courts: G. Donizetti and C. Guatelli", and "European Musicians who performed at Ottoman Courts and their Contribution to the Development of Western Music in Ottoman Empire". She gave seminar series at Suna and Inan Kirac Foundation Istanbul Research Institute and lecture-recital series, in which she performed the repertoire of the period on piano, at Istanbul Technical University MIAM (Music Advanced Research Center) under the main title of "Western Music Adventure of Ottomans". More over, she gave explanatory piano recitals under the theme of "European Music from the Composer Sultans of Ottomans" and "European Music in 19. Century Istanbul" at Koc and other Institutions.

Dr. Evren Kutlay continues her research and concerts in the same area and has a book titled "European Musicians of Ottomans" published by Kapi Yayinlari in April 2010.