SCA Beste Yarışması Sonuçlandı

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı'nın 40. Kuruluş Yılı münasebetiyle düzenlenen SCAMV 1. Uluslararası Beste Yarışması sonuçlandı. Seçici kurul, 31 katılımcı arasından Utar Artun'un yapıtı ikinciliğe değer bulundu. Eral İnal'ın eserinin üçüncü olduğu yarışmada, mansiyon ödülü de İvan Çelak'a verildi.

 

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı'nın 40. Kuruluş Yılı münasebetiyle düzenlenen SCAMV 1. Uluslararası Beste Yarışması sonuçlandı. Seçici kurul, 31 katılımcı arasından Utar Artun'un yapıtı ikinciliğe değer bulundu. Eral İnal'ın eserinin üçüncü olduğu yarışmada, mansiyon ödülü de İvan Çelak'a verildi.

Duayen besteci Prof. İlhan Usmanbaş başkanlığında, besteci Prof. Yalçın Tura, orkestra şefi Prof. Gürer Aykal ,besteci ve orkestra şefi Prof. Bujor Honic, besteci Turgay Erdener, besteci Prof. Özkan Manav, besteci Prof. Hasan Uçarsu ve orkestra şefi Doç. Işın Metin'den oluşan yarışma seçici kurulu üyeleri, , 18 Şubat 2013 günü İstanbul'da toplandı. Seçici Kurulun birincilik ödülü ve üç mansiyondan ikisini vermediği değerlendirme sonunda, ikinciliği Utar Artun'un "Score", üçüncülüğü ise Eray İnal'ın "Anadolu Rapsodisi" adlı eseri kazandı. Kurul, İvan Çelak'ın eserini de mansiyona değer buldu. Toplantıda seçici kurul üyesi Prof. Rengim Gökmen mazereti nedeniyle hazır bulunamadı, tüm kararlar oybirliği ile alındı.

Yarışma şartnamesine göre, ikinci ve üçüncü gelen eserler 30 . Uluslararası Ankara Müzik Festivali çerçevesinde 13 Nisan 2013'te şef Orhun Orhon yönetiminde Ankara Gençlik Senfoni Orkestrası'nın vereceği konserde ilk kez seslendirilecek.

Yarışmada ikinciliği elde eden Utar Artun (d.1978) Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Vurmalı Çalgılar Bölümü'nu Haşim ve Tarkan yedican'ın öğrencisi olarak bitirdi. Prof. İlhan Baran'la Caz armonisi ve çağdaş müzik çalıştı. CSO ve BSO'nun çeşitli konser ve turnelerinde vurmalı çalgılar sanatçısı olarak yer aldı. 2009 yılında Amerika'daki ünlü Berklee Müzik Okulu'nun dünya seçmelerinin Paris ayağına katıldı ve okula burslu kabul edildi. İlk sömestrisinde, Berklee Senfoni Orkestrasının (BCSO) açmış olduğu kompozisyon yarışmasından "Onur Ödülü" kazandı ve ASCAP Morton Gould genç kompozitörler Berklee College of Music'teki eğitimini Film Müziği, Caz ve Kompozisyon alanlarında yoğunlaşarak 2.5 sene içerisinde bitirdi. Berklee'de düzenlenen 7. Film Müziği yarışmasında ikincilik ödülü aldı. 18. TBD Halıcı Beste Yarışmasından da birincilik ödülü kazandı. Halen müzik yaşamını piyanist ve besteci olarak Boston kentinde sürdürüyor.

Yarışmanın üçüncüsü Eray İnal (d.1986) Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Fagot Bölümündeü Doç. Orhan Nuri Göktürk, Günnur Kurt ile çalıştı, Tahsin Arslan'ın sınıfından mezun oldu. Eğitimi süresince üstün başarılarından dolayı iki kez sınıf atladı. 2000 yılında Yamaha'nın yapmış olduğu tahta üflemeliler yarışmasında 2. oldu. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Ankara Devlet Opera ve Balesi, Bursa Senfoni Orkestrası ve Antalya Senfoni Orkestrası, Borusan Filarmoni Orkestrasında birçok eserde görev aldı. Fagot ve oda müziği üzerine beste ve düzenlemeleri bulunan İnal Bilkent Üniversitesi'nde master yaptı. Halen Çukurova Devlet senfoni Orkestrası fagot sanatçısı ve Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda öğretmen olarak görev yapıyor.

Mansiyon kazanan İvan Çelak ( d.1969), Moldova doğumlu bir Gagavuz Türkü. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı kompozisyon bölümünü Muammer Sun'un öğrencisi olarak bitirdi. Çeşitli yarışmalarda elde ettiği ödülleri bulunuyor. Master tezini İlhan Baran'ın besteleri üzerine yaptı. Halen Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarında öğretim görevlisi olarak çalışıyor.