Mahmud Ragıp Gazimihal

Mahmud Ragıp GAZİMİHAL

 

Hazırlayan: Ersin Antep

1900 yılında İstanbul'da doğan Mahmud Ragıp Gazimihal; Dr. Yusuf Ragıp beyin oğludur. Önce Kumkapı Fransız Koleji'nde, sonra da Vefa Ortaokulu'nda eğitimini sürdürdü. Müziğe (eski uygulama uyarınca) 6 yaşında başlayarak 5 yıl Türk Müziği çalıştı ve daha sonra batı tekniği ile keman eğitimi aldı. Lise eğitimini tamamladıktan sonra 1921-1929 yılları arasında önce Berlin'de(4 yıl), sonra da Paris'te(3 yıl) müzik öğrenimi gören müzikbilimci; başta M. Eugene Borrel gibi değerli profesörlerden yüksek solfej dersleri alarak kendini bu alanda yetiştirdi.

Le Monde Musical'de birkaç yazı yazdıktan sonra 1927 yılında Societe Française de Musicologie'de muhabir oldu. Burada "Yazılı Şark Metinlerindeki Org Tarifleri" adlı ilk araştırma-inceleme yazısı çıktı. Yazıda Gazimihal; "o döneme kadar Avrupa'da yanlış bilinen bir görüşün sanılanın tam tersi olduğunu, yani İslam ve Rum ibadethanelerinde körüklü orgun kullanıldığını" ortaya çıkardı. İlerleyen günlerde büyük tartışmalar oldu ve çeşitli yayınlarda konuyla ilgili makaleler yayınlandı. Son yazısı Lizst'in İstanbul Konserleri konusundaki yazısı oldu.

1932 yılına kadar keman icracılığı ve eğitmenliği yapan Gazimihal; birçok konserde yer aldı. Ancak sağlık problemlerinden ötürü konser yaşamından çekilmek durumunda kaldı ve tamamen kendisini müziğin yazınsal tarafına adadı.

Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü, Ankara Devlet Konservatuarı ve Askeri Müzik Okulu'nda öğretmenlik yapan Gazimihal; müzikoloji ve folklor alanında öncü olmuş ilk müzikbilimcilerimizden biri idi. 1921 yılından ölümüne değin; binlerce inceleme ve araştırma yazıları (makale) ile birçok kitap yayınladı. Türkiye'nin pek çok yerinde müzik incelemeleri bulunan bilimadamının çeşitli sanat dergileri ve gazetelerde 400'den fazla makalesi yer aldı.

Mahmud Ragıp Gazimihal denince; folklor, organoloji, etimoloji, terminoloji, müzik tarihi alanlarındaki kitaplar ile yurtiçi ve yurtdışı ülke ya da yöre müzik kültürleri, müzisyen biyografisi, kaynakça/katalog/klavuz/sözlük, bale gibi başlıkların yanısıra çevirilerle müzik literatürüne inanılmaz hizmetleri dokunan bir büyük isim akla gelir.

1928 yılında İstanbul Belediye Konservatuarı bünyesindeki "Türk Halk Bilgisi Derneği"nin Müzik Folklor İzahnamesini de; Gazimihal hazırlamıştır. Bu derneğin yayın organı olan dergide müzik folkloruyla ilgili çeşitli yazılar yazmıştır. 1937-1953 yılları arasında da Ankara Devlet Konservatuarı'nın yurt çapında düzenlediği folklor derleme gezilerine katılmıştır. Ayrıca 1947 yılından itibaren Londra'daki International Folk Music Council'in muhabirliğini yapmıştır.

13 Aralık 1961'de İstanbul Şehzedebaşı'ndaki evinde vefat etmiş, cenazesi ertesi gün Eyüp Gümüşsuyu Mezarlığı'nda aile kabristanına defnedilmiştir.

3000'den fazla makalesinin yayınlandığı kaynaklardan birkaçı: "Akşam, Vakit, Milli Mecmua, Varlık, Ülkü, Folklor Postası, Bartın, Yücel, Uludağ, Damla, Konya, Fikirler, Çorumlu, Müzik ve Sanat Hareketleri, Azerbaycan Yurt Bilgisi, Gökbörü, Yeni İstanbul, Halk Bilgisi, Halk Bilgisi Haberleri, İstanbul, Ülkemiz, Karabük, Çığır, Türkiye Turing Otomobil Kurumu Belleteni, Adsız Mecmua, Yeni Kitap Mecmuası, Hakimiyeti Milliye (Ulus Gazetesi) ve Türk Folklor Araştırmaları"...

Fotograf: Gazimihal'in yeğeni İdil Biret'e armağanı olup, Biret tarafından Ersin Antep'in kullanımına izin verilmiştir. Bu sayfadaki bilgiler; kaynak gösterilmeden kullanılamaz!)

"MAHMUD RAGIP GAZİMİHAL BİBLİYOGRAFYASI "

Hazırlayan: Ersin Antep

 

 

Kitap Adı

Basıldığı Şehir Yayınevi Yayın Tarihi Diğer Bilgiler
Anadolu Türküleri ve Musiki İstikbalimiz İstanbul Maarif Matbaası 1928 (eski harfli)
Şarki Anadolu Türkü ve Oyunları İstanbul Evkaf Matbaası 1929 İstanbul Konservatuarı Neşriyatından, No.2
Umumi Musiki Tarihi İstanbul Numune Matbaası 1934 Müzik ve Sanat Hareketleri Neşriyatından
Armoni Dersleri İstanbul Numune Matbaası 1934  
Türk Halk Musikilerinin Temel Hususiyetleri Meselesi İstanbul Numune Matbaası veya Akşam Matbaası 1935 veya 1936 62 sayfa, notalı.
Balkanlarda Musiki Hareketleri İstanbul Numune Matbaası 1937 387 sayfa, 23 cm.
Türkiye-Avrupa Musiki Münasebetleri İstanbul Numune Matbaası 1939 Cilt 1, resimli: (1600-1875) arası, 28 cm.
Ankara Bölgesi Musiki Folkloru Halk Ezgi, Çalgı ve Ayak Oyunları Hakkında Notlar I (Hulûsi Suphi Karsel ile birlikte) İstanbul Numune Matbaası 1939? Hulûsi Suphi Kansel ile birlikte, 45 sayfa, resimli, notalı, 27 cm
Musiki Tarihi Yazan: Alice Gabeaud (ÇEVİRİ) İstanbul Numune Matbaası 1940 263 sayfa, 20 cm. (Dizin var)
Gizli Türk Dini Oyunları Yazan: Vahid Lûtfi Salcı (M.R.Kösemihal'in "Bir İki Sözü" ile) İstanbul Numune Matbaası 1941 57 sayfa, notalı, 24 cm.
Bursa'da Musiki Bursa Yeni Basımevi 1943 Bursa Halkevi Yayını
Bach: Johann Sebastian Bach(1685-1750) Yazan: Albertine Morin-Labrécque (ÇEVİRİ) Ankara Akay Kitabevi 1946 İstanbul: Burhaneddin Erenler Matbaası, 32 sayfa, 18 cm. (Büyük Müzisyenler Serisi; no.3)
Konya'da Musiki Ankara C.H.P. Halkevleri Yayımları (Ulus Basımevi) 1947 116, XXII s., 37 resimli, 24 cm, (C.H.P. Halkevleri Yayımları. Milli Kültür Araştırmaları: II)
Schumann: Robert Schumann (1810-1856) Yazan: Albertine Morin-Labrécque (ÇEVİRİ) İstanbul Akay Kitabevi 1948 İstanbul: Burhaneddin Erenler Matbaası, 32 sayfa, 17 cm. (Büyük Müzisyenler Serisi; no.4)
Remzi Atak Ankara Biricik Basımevi 1948  
Türk Askeri Muzikalar Tarihi Ankara Maarif Vekaleti 1955 İstanbul: Maarif Basımevi, IV, [2], 281 sayfa, resimli, 24 cm.
Yüzyıllar Boyunca Mehterhane ve Türk Müzik Kalkınışı Mehterhane and Development of Music in Turkey) İstanbul E.U.Personel Başkanlığı Murat Şubesi 1957 İstanbul: Maarif Basımevi, 16 sayfa, resimli, 27 cm. (E.U.Personel Başkanlığı Moral Şubesi Yayınlarından, no.10)
55 Opera Ankara Maarif Vekaleti 1957 393 sayfa, 23 cm.
Asya ve Anadolu Kaynaklarında Iklığ Ankara Ses ve Tel Yayınları 1958 Ankara: Doğuş Ltd.Şti.Matbaası, 76 sayfa, 20 cm, (Ses ve Tel Yayınları 1.Organorafya Araştırmaları)
Musiki Sözlüğü İstanbul Milli Eğitim Basımevi 1961  
Türk Nefesli Çalgıları (Öz eser adı: "Türk Ötkü Çalgıları"dır) Ankara Kültür Bakanlığı 1975 Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, VIII, 63 sayfa, resimli, 24 cm. (Kültür Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları; 12)
Türk Vurmalı Çalgıları (Öz eser adı: "Türk Depki Çalgıları"dır) Ankara Kültür Bakanlığı 1975 Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, VIII, 63 sayfa, resimli, 24 cm. (Kültür Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları; 14)
Ülkelerde Kopuz ve Tezeneli Sazlarımız Ankara Kültür Bakanlığı 1975 Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 192 sayfa, 51 resimli, 24 cm. (Kültür Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları; 15)
Türk Halk Oyunları Katalogu Ankara Kültür Bakanlığı 1991-1999 3 cilt
Türk Musikisi Tarihi Ankara Başvekalet Müdevverti ?  
İzmir'de Musiki - - - Yayınlanmadı
Franz Liszt'in İstanbul Konserleri - - - Yayınlanmadı
Müzik Tarihi Ders Notları - - - Yayınlanmadı
Bale Tarihi - - - Yayınlanmadı